Датчик (сенсор від англ. sensor) — термін систем управління, первинний перетворювач, елемент вимірювального, сигнального, регулюючого або такого, що управляє пристрою системи, що перетворює контрольовану величину в зручний для використання сигнал.

Датчики є елементом технічних систем, призначених для виміру, сигналізації, регулювання, управління пристроями або процесами. Датчики перетворять контрольовану величину (тиск, температура, концентрація, частота, швидкість, переміщення, напруга, електричний струм і т. п.) в сигнал (електричний, оптичний, пневматичний), зручний для виміру, передачі, перетворення, зберігання і реєстрації інформації про стан об'єкту вимірів.